Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ: Quy định về khung giá đất.

Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ: Quy định về khung giá đất.

Tải file nghị định số 104 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...