Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tải file Thông tư số 05 tại: Đây

Tin mới

Sotnmtphuyen.gov.vn
...