Thông tư số: 46/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ TN&MT: Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Thông tư số: 46/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ TN&MT: Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Tải file thông tư số 46 tại: Đây

Tin mới

Sotnmtphuyen.gov.vn
...