Quyết định số : 1969/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và nội vụ do HĐND, UBND tỉnh ban hành tính đến hết ngày 30/6/2

Quyết định số : 1969/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng và nội vụ do HĐND, UBND tỉnh ban hành tính đến hết ngày 30/6/2018

Tải file Quyết định số 1969 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên).

Các tin khác

Sotnmtphuyen.gov.vn
...