Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tải file nghị định số 102 tại: Đây

 

Thông tư số: 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ TN&MT: ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

Thông tư số: 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ TN&MT: Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

Tải file Thông tư số 33 tại: Đây

Thông tư số: 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất

Thông tư số: 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất.

Tải file thông tư số 61 tại: Đây

Thông tư số: 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ TN&MT và Bộ Tài chính: Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phi đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.

Thông tư số: 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ TN&MT và Bộ Tài chính: Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phi đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.

Tải file thông tư số 12 tại: Đây

Quyết định số: 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu đất.

    Quyết định số: 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu đất.

Tải file quyết định số 63 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn