Thông tư Số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai.

          Tải file đính kèm tại Đây.

Mẫu báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai cấp huyện

Mẫu báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai cấp huyện

          Gồm:

          - Đề cương báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai tại huyện. Tải về.

          - Các biểu mẫu báo cáo. Tải về.

Sotnmtphuyen.gov.vn