Thông tư số 69/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1: 10.000 bằng ảnh vệ tinh

Thông tư số 69/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1: 10.000 bằng ảnh vệ tinh.

Tải file thông tư số 69 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...