Thông tư số: 71/2015/TT-BTNMT ngày 24/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật chụp ảnh viễn thám.

Thông tư số: 71/2015/TT-BTNMT ngày 24/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật chụp ảnh viễn thám.

Tải file thông tư số 71 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...