Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22/8/2014 V/v Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22/8/2014 V/v Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp.

Tải file Thông tư số 47 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...