Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/10/2014 của Bộ TN&MT: Quy định về xác định đường địa giới hành chính, cắm mộc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/10/2014 của Bộ TN&MT: Quy định về xác định đường địa giới hành chính, cắm mộc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

Tải file thông tư số 48 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...