Nghị định số: 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ: về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số: 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ: về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Tải file nghị định số 12 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...