Thông tư số: 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất , đá làm vật liệu san lấp.

Thông tư số: 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất , đá làm vật liệu san lấp.

Tải file thông tư số 01 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...