Nghị định số: 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Nghị định số: 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tải file Nghị định số 60 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...