Thông tư số: 11/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016 của Bộ TN&MT: Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000.

Thông tư số: 11/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016 của Bộ TN&MT: Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000.

Tải file thông tư số 11 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...