Thông tư số: 73/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Thông tư số: 73/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

Tải file Thông tư số 73 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...