Quyết định số: 533/QĐ-BTNMT ngày 16/3/2016 của Bộ TN&MT V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT năm 2015.

Quyết định số: 533/QĐ-BTNMT ngày 16/3/2016 của Bộ TN&MT V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT năm 2015.

Tải file quyết định số 533 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...