Thông tư số: 59/2015/TT-BTNMT ngày 19/12/2015 của Bộ TN&MT : Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất.

    Thông tư số: 59/2015/TT-BTNMT ngày 19/12/2015 của Bộ TN&MT : Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất.

Tải file thông tư số 59 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...