Thông tư số: 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thông tư số: 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Tải file Thông tư số 47 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...