Thông tư số: 76/2017-BTNMT về quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Thông tư số: 76/2017-BTNMT về quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Tải file thông tư số 76 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...