Thông tư số: 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ TN&MT: Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

Thông tư số: 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ TN&MT: Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

Tải file Thông tư số 72 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...