Nghị định số: 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Nghị định số: 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Tải file tại: Đây (nguồn từ cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Sotnmtphuyen.gov.vn
...