Thông tư liên tịch số: 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT, ngày 09/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ thực hiện các dự án thuộc” Đề án tổng thể về điều tra cơ

Thông tư liên tịch số: 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT, ngày 09/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ thực hiện các dự án thuộc” Đề án tổng thể về điều tra cơ bản về quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”

Tải file tại: Đây (nguồn từ cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Sotnmtphuyen.gov.vn
...