Luật số: 82/2015/QH13, ngày 25/6/2015 của Quốc Hội Việt Nam “luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo”

Luật số: 82/2015/QH13, ngày 25/6/2015 của Quốc Hội Việt Nam “Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo”

Tải file tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Sotnmtphuyen.gov.vn
...