Thông tư số: 72/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000

Thông tư số: 72/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000

Tải thông tư số 72 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...