Nghị định số: 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ

Nghị định số: 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ ban hành ngày 21/5/2014 về Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai, thác sử dụng tài nguyên biển.

Tải file văn bản tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...