Thông tư số: 70/2018/TT-BTC, ngày 08/8/2018 của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó và biến đổi khí hậu và tăng trường xanh giai đoạn 2016-2020.

Thông tư số: 70/2018/TT-BTC, ngày 08/8/2018 của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó và biến đổi khí hậu và tăng trường xanh giai đoạn 2016-2020.

Tải file Thông tư số 70 tại: Đây

 

Thông tư số: 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định về công trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm

Thông tư số: 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định về công trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.

Tải file Thông tư số 41 tại: Đây

Thông tư số: 38/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn.

Thông tư số: 38/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn.

Tải File thông tư số 38 tại: Đây

Thông tư số: 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ TN&MT: quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường.

Thông tư số: 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ TN&MT: quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường.

Tải file Thông tư số 40 tại: Đây

Thông tư số: 37/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng, bề mặt.

Thông tư số: 37/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng, bề mặt.

Tải file Thông tư số 37 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...