Thông tư số: 08/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia.

Thông tư số: 08/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia.

Tải file thông tư số 08 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...