Nghị định số: 38/2016/NĐ-TTg ngày 15/5/2016 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

Nghị định số: 38/2016/NĐ-TTg ngày 15/5/2016 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

Tải file nghị định số 38 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...