Thông tư số: 07/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ TN&MT: Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia.

Thông tư số: 07/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ TN&MT: Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia.

Tải file thông tư số 07 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...