Thông tư số: 09/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ TN&MT: Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.

Thông tư số: 09/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ TN&MT: Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.

Tải file thông tư số 09 tại : ĐâySotnmtphuyen.gov.vn
...