Quyết định số 1989/QĐ-BTC ngày 14/8/2014 Về việc đính chính thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Quyết định số: 1989/QĐ-BTC ngày 14/8/2014 Về việc đính chính thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Tải file quyết định số 1989 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...