Thông tư số: 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020

Thông tư số: 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020.

Tải file thông tư số 71 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...