Quyết định số: 18/2018/QĐ-UBND, ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Về việc ngưng hiệu lực toàn bộ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản

Quyết định số: 18/2018/QĐ-UBND, ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Về việc ngưng hiệu lực toàn bộ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 18 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...