Nghị định số: 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Nghị định số: 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tải file Nghị định số 68 tại: Đây

Các tin khác

Sotnmtphuyen.gov.vn
...