Thông tư số: 05/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

Thông tư số: 05/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

Tải file Thông tư số 05 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...