Thông tư số: 46/2018/TT-BTC, ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính: Quy định về chi phí thực tế để in, sao chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin.

Thông tư số: 46/2018/TT-BTC, ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính: Quy định về chi phí thực tế để in, sao chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin.

Tải file Thông tư số 46 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...