Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ: về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ: về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tải file Nghị định số 61 tại: Đây (Nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ).

Sotnmtphuyen.gov.vn
...