Thông tư số: 47/2018/TT-BTC, ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính: hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

Thông tư số: 47/2018/TT-BTC, ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính: hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

Tải file Thông tư số 47 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...