Công văn số 1546_STC-NS Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Công văn số 1546_STC-NS ngày 09 tháng 7 năm 2013 Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Download file đính kèm: cong_van_1546_stc_ns_09_7_2013.pdf{jcomments off}

 

Chỉ thị số 10_CT_UBND Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014

Chỉ thị số 10_CT_UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Download file đính kèm: chi_thi_10_ct_ubnd_09_7_2013.pdf{jcomments off}

Công văn số :1755/STC-HCSN ngày 02/08/2013 của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên V/v Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí trang thiết bị, phương tiện làm việc của năm 2014

Công văn số :1755/STC-HCSN ngày 02/08/2013 của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên V/v Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí trang thiết bị, phương tiện làm việc của năm 2014.

Download file đính kèmcongvanso1755stc.pdf

Chỉ thị số 03_CT_BTNMT Về việc xây dựng kế hoạch và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014

Chỉ thị số 03_CT_BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2013 Về việc xây dựng kế hoạch và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Download file đính kèm: chi_thi_03_ct_btnmt_01_7_2013.pdf{jcomments off}

Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013 về việc Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Download file đính kèm 11_2013_tt-btnmt.pdf

Sotnmtphuyen.gov.vn
...