Chỉ thị số: 17/CT-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Chỉ thị số: 17/CT-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Tải file chỉ thị tại Đây.

 

Chỉ thị số: 02/CT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Chỉ thị số: 02/CT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Tải file chỉ thị tại Đây.

công văn số 836_SKHĐT-TH Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014

công văn số 836_SKHĐT-TH ngày 10 tháng 7 năm 2013 Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014.

Download file đính kèm: cong_van_836_skhdt_th_10_7_2013.pdf{jcomments off}

công văn số 865_SKHĐT_TH Về việc Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Công văn số 865_SKHĐT_TH, ngày 18 tháng 7 năm 2013 Về việc Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Download file đính kèm: Khung hường dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

{jcomments off}


Công văn số 1546_STC-NS Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Công văn số 1546_STC-NS ngày 09 tháng 7 năm 2013 Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Download file đính kèm: cong_van_1546_stc_ns_09_7_2013.pdf{jcomments off}

Sotnmtphuyen.gov.vn
.