Tìm kiếm văn bản pháp quy

Thông tư số: 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/5/2017 của Bộ TN&MT: Quy định về cung cấp dịch vụ công trưc tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TN&MT.

Thông tư số: 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/5/2017 của Bộ TN&MT: Quy định về cung cấp dịch vụ công trưc tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TN&MT.

Tải file thông tư số 07 tại: Đây

 

DANH MỤC THÔNG TIN DỮ LIỆU BẢN ĐỒ

DANH MỤC THÔNG TIN DỮ LIỆU BẢN ĐỒ

TẢI DANH MỤC THÔNG TIN DỮ LIỆU BẢN ĐỒ TẠI: Đây

Thông tư số: 17/2016/TT-BTNMT ngày 19/7/2016 của Bộ TN&MT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

Thông tư số: 17/2016/TT-BTNMT ngày 19/7/2016 của Bộ TN&MT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

Tải file thông tư số 17 tại: Đây

Quyết định số: 2051/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Quyết định số: 2051/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Tải file quyết định số 2051 tại: Đây

Quyết định số: 1360/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên V/v phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 1360/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên V/v phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 1360 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
.
Link 188bet, M88, http://bet88.info, keo bong da truc tiep