Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên.

Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 1564 tại: Đây (nguồn từ Công báo tỉnh Phú Yên).

Sotnmtphuyen.gov.vn
...