Quyết định số: 1360/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên V/v phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 1360/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên V/v phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 1360 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...