Thông tư số: 17/2016/TT-BTNMT ngày 19/7/2016 của Bộ TN&MT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

Thông tư số: 17/2016/TT-BTNMT ngày 19/7/2016 của Bộ TN&MT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

Tải file thông tư số 17 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...