Quyết định số: 2051/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Quyết định số: 2051/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Tải file quyết định số 2051 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...