Thông tư số: 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/5/2017 của Bộ TN&MT: Quy định về cung cấp dịch vụ công trưc tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TN&MT.

Thông tư số: 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/5/2017 của Bộ TN&MT: Quy định về cung cấp dịch vụ công trưc tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TN&MT.

Tải file thông tư số 07 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...